Aanvraag tegemoetkoming NOW (tweede aanvraagperiode)

Het coronavirus heeft nog steeds grote gevolgen voor onze samenleving en economie. Vanaf maandag 6 juli is daarom de tweede aanvraagperiode NOW ingegaan. Werkgevers kunnen tot en met 31 augustus 2020 opnieuw een tegemoetkoming NOW aanvragen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers doorbetalen. De tweede tegemoetkoming NOW is voor een periode van 4 maanden. Elke werkgever kan NOW aanvragen; het maakt niet uit of hij eerder al NOW heeft aangevraagd.

Het doel van de tweede aanvraagperiode NOW is dat zo veel mogelijk banen behouden blijven. En ook dat werknemers en werkgevers zich kunnen aanpassen aan de veranderde samenleving en economie.

Om deze aanvraag te doen, heb je de volgende gegevens nodig:

  • het loonheffingennummer waarvoor je een aanvraag doet;
  • de 4 maanden waarover je minstens 20% omzetverlies verwacht;
  • het verwachte percentage omzetverlies in die periode;
  • het bankrekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan u terug te betalen.

Voor de aanvraag heb je ook nodig:

  • een printer;
  • een scanner (of een telefoon met scanfunctie);
  • een scan van het afschrift van bovengenoemd bankrekeningnummer (of een schermafbeelding van uw online rekeningoverzicht).

Klik op de link om de aanvraag in te dienen.

 

https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/formulier-aanvraag-tegemoetkoming.aspx