Aanvraag TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)

Heb je moeite om je vaste lasten te betalen door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kun je via de Beleidsregel Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) maximaal € 50.000 ontvangen.

De regeling staat open voor ondernemers in specifieke branches. Je kunt de TVL-subsidie aanvragen van 30 juni 2020 12:00 uur tot en met 30 oktober 2020 17:00 uur.

 

Kom ik in aanmerking voor de TVL ?

Vul je KVK-nummer in en bekijk of je met je SBI-code recht hebt op de TVL. Is dit zo? Dan is voor jouw SBI-code bepaald welk deel je van je omzet aan vaste lasten besteedt. Dit wordt in procenten uitgedrukt. Hiervoor worden de gegevens gebruikt van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Als je meerdere SBI-codes hebt, dan wordt er uitgegaan van je  hoofdactiviteit. Als deze niet in aanmerking komt, dan wordt automatisch de meest gunstige nevenactiviteit gekozen.

Klik hieronder op de link of je in aanmerking kunt komen.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/adviestool

 

Algemene voorwaarden

Onderstaande voorwaarden gelden voor alle ondernemingen

Omzetverlies en vaste lasten

 • Je bedrijf heeft meer dan 30% omzetverlies door de coronacrisis.
 • Je vaste lasten zijn minimaal € 4.000 in de periode juni tot en met september 2020.

Wat wordt er verstaan onder omzet en vaste lasten?

 • Omzet: alle inkomsten zonder de ontvangen btw, voor aftrek van kosten en vaste lasten.
 • Vaste lasten: huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten en abonnementen; loonkosten en variabele kosten horen hier niet bij.

Klik hieronder voor meer voorwaarden:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/voorwaarden

 

Aanvraagproces

Je aanvraag voorbereiden.

Je kunt de TVL vanuit huis zelf online aanvragen. Een aantal KVK-gegevens wordt automatisch ingevuld. Deze moet je controleren. Verzamel vooraf alle gegevens die je voor je aanvraag nodig hebt:

 • Identificatie: eHerkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD.
 • KVK-nummer van je onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN).
 • Je contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Het bankrekeningnummer dat op naam staat van je onderneming. Heb je een eenmanszaak en heb je geen zakelijk bankrekeningnummer? Dan mag je je privérekeningnummer doorgeven waarop de zakelijke transacties uit je onderneming plaatsvinden. Let op: het rekeningnummer dat je bij je aanvraag invult, wordt gebruikt voor het overmaken van de tegemoetkoming. Controleer deze daarom goed!
 • Als je omzetbelasting (btw) betaalt: pdf’s van de btw-aangiften van het tweede en derde kwartaal van 2019 (Q2 en Q3, april-september 2019). Als je de aangiften niet hebt, dan mag je ook een pdf of uitdraai van je omzet over het tweede en derde kwartaal van 2019 uit je eigen boekhoudprogramma uploaden.
 • Als je geen omzetbelasting (btw) betaalt: een pdf van de jaarrekening over 2019. Als je deze niet hebt, mag je ook een pdf of uitdraai van je omzet over het tweede en derde kwartaal van 2019 uit je eigen boekhoudprogramma uploaden.

Ben je tussen 1 april en 15 november 2019 gestart met je bedrijf?

 • Als je omzetbelasting (btw) betaalt: pdf’s van de btw-aangiften van de eerste 4 maanden na de start van je bedrijf. Je startdatum is de datum waarop je je inschreef bij KvK. Als je de aangiften niet hebt, mag je ook een pdf of uitdraai van je omzet in de eerste 4 maanden na de start van je bedrijf uit je eigen boekhoudprogramma uploaden.
 • Als je geen omzetbelasting (btw) betaalt: een pdf van de jaarrekening over 2019. Als je deze niet hebt, mag je ook een pdf of uitdraai van je omzet over eerste 4 maanden na de start van je bedrijf uit je eigen boekhoudprogramma uploaden.

Ben je tussen 16 november 2019 en 29 februari 2020 gestart?

 • Als je omzetbelasting (btw) betaalt: pdf’s van de btw-aangiften vanaf de start van je bedrijf tot met 29 februari 2020. Jouw startdatum is de datum waarop je je inschreef bij KvK. Als je de aangiften niet hebt, mag je ook een pdf of uitdraai van je omzet vanaf de start van je bedrijf tot met 29 februari 2020 uit je eigen boekhoudprogramma uploaden.
 • Als je geen omzetbelasting (btw) betaalt: een pdf van de jaarrekening over 2019 en omzetgegevens uit je eigen boekhoudprogramma vanaf 1 januari tot en met 29 februari 2020. Als je geen jaarrekening hebt over 2019, mag je ook alleen een pdf of uitdraai van je omzet vanaf de start van je bedrijf tot met 29 februari 2020 uit je eigen boekhoudprogramma uploaden. Je startdatum is de datum waarop je je inschreef bij KVK.

Ben je tussen 1 maart en 15 maart 2020 gestart?
Om de minimale tegemoetkoming van € 1.000 te ontvangen, moet je verklaren dat je van juni tot en met september 2020 tenminste 30% omzetverlies hebt en dat je vaste lasten minimaal € 4.000 zijn.

Meer info over het aanvraagpoces via onderstaande link:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/aanvraagproces

Aanvragen

Je vraag de TVL aan op mijn.rvo.nl. Dit kan van 30 juni 2020 12:00 uur tot en met 30 oktober 2020 17:00 uur.

Je logt in met:

 • eHerkenning niveau 1 (of hoger) of
 • DigiD met sms code of DigiD App.
  Als je DigiD gebruikt, moet je degene zijn die bij KVK staat geregistreerd als eigenaar of bestuurder van het bedrijf. Je kunt de subsidie voor je onderneming alleen zelf aanvragen.

Je kunt de aanvraag niet door een intermediair laten doen.

 

Bedrijven die in aanmerking kunnen komen:
-kappers
-horeca
-schoonheidsspecialisten
-telefoonreparatiewinkels
-supermarkten (oosterse supermarkten en toko)
-rijscholen
-kledingrepararatiewinkels
-taxibedrijven
-artiesten
-zangers
-winkels in verkoop van voedings- en genotmiddelen
-sauna’s
-zonnestudio
-slager
-groothandel in groente en fruit
-overig dienstverlening (zoals tattoeshop)
-winkels in artikelen voor woninginrichting
-etc

Doe de aanvraag hier:

https://mijn.rvo.nl/tegemoetkoming-vaste-lasten-tvl