Becon-organisaties in overleg met ministerie om uitvoeren TVL-aanvraag

Zes beroepsorganisaties van accountants en belastingadviseurs overleggen momenteel met het ministerie van Financiën om te kijken of hun leden toch niet de TVL, een coronanoodmaatregel voor het mkb, voor ondernemers kunnen aanvragen. Bij de voorganger van de TVL , de TOGS, kon dat wel.

Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is sinds 30 juni jl. de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-1 opengesteld. In de praktijk wordt deze subsidieregeling aangeduid als de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De TVL is de opvolger van Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS).

De beroepsorganisaties die overleggen met het ministerie zijn de zogenoemde Becon-organisaties zoals de SRA, NBA, NOB, Novaa en Novak. De Becon-partijen komen regelmatig bij elkaar met de Belastingdienst om fiscaal-technische zaken te bespreken.

Vanuit de leden van de beroepsorganisaties kwam de vraag waarom zij niet de TVL-aanvraag mogen verzorgen voor hun klanten. Volgens hen is de tussenpersoon, zoals de accountant of fiscalist, juist de tussenpersoon bij uitstek om een getrouw beeld van de TVL-aanvraag weer te geven. “Dan wordt de ondernemer achteraf ook niet met een navordering geconfronteerd.”

Bron: SRA/Redactie TaxLive