Ben je ondernemer en heb je tijdelijk financiële problemen

Ben je ondernemer en heb je tijdelijk financiële problemen?

Dan kun je misschien ondersteuning krijgen van de gemeente. Je kunt in aanmerking komen voor een periodieke uitkering en/of bedrijfskapitaal. Dit kan vanuit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Je ontvangt de tijdelijke uitkering eerst als renteloze uitkering.

Heb je tijdelijk een laag inkomen en kun je geen lening krijgen van de bank? Dan kun je misschien een uitkering krijgen voor je levensonderhoud. In principe is de periodieke uitkering een lening. Je betaalt hierover geen rente. De gemeente bekijkt achteraf of je bedrijf voldoende winstgevend is. Daaruit blijkt of je de uitkering geheel of gedeeltelijk terug moet betalen.

Is het bovenstaande van toepassing? Neem contact op met de gemeente en vraag naar de voorwaarden.