Bijzonder uitstel van betaling belastingschulden

UPDATE

Je kunt de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen.

Stuur daarvoor een brief aan de Belastingdienst. In de brief vraag je om uitstel van betaling en leg je uit dat je door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat de Belastingdienst je verzoek heeft ontvangen, stopt de belastingdienst met invorderingsmaatregelen. Je krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoef je dan niet te betalen.

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor je te kort. Je kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. De Belastingdienst vraag je dan nog aanvullende informatie aan te leveren (eventueel verklaring van een derde deskundige). Hier zal de Belastingdienst je nog over inlichten via deze website. Het kabinet wil de administratieve lasten van het aanvragen van uitstel van betaling voor je zo beperkt mogelijk houden. Voor de eerste 3 maanden is dus geen verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld accountant of brancheorganisatie) nodig.

Hieronder lees je waarmee je rekening moet houden wanneer je bijzonder uitstel van betaling wilt aanvragen.

Wanneer kun je uitstel aanvragen?

Nadat je aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen.

Wat is een derde deskundige?

Bijvoorbeeld:

  • een externe consultant
  • een externe financier
  • een brancheorganisatie
  • uw eigen accountant of fiscaal dienstverlener

Waar stuur je het verzoek om uitstel naar toe?

Stuur je verzoek om uitstel met motivering naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Bron: Belastindienst