Compensatieregeling kosten eHerkenning

Heb je eHerkenning nodig voor je aangifte via Mijn Belastingdienst Zakelijk? Dan kun je een vergoeding krijgen voor de kosten van eHerkenning via de Compensatieregeling kosten eHerkenning.

Je krijgt een vergoeding van ongeveer € 24 per jaar, voor eHerkenning met het betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3). De regeling geldt niet voor eHerkenning met andere niveaus. De vergoeding werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 en duurt 2 jaar.

Je kunt de Compensatieregeling kosten eHerkenning aanvragen als  je voldoet aan onder meer de volgende voorwaarden:

  • Je hebt eHerkenning nodig voor het doen van je zakelijke belastingaangifte (dit geldt niet als je een eenmanszaak hebt, Je kunt Digid gebruiken voor je aangifte)
  • Je hebt eHerkenning niveau 3 gekocht bij een erkend leverancier, of je laat een erkend leverancier jouw niveau 1, niveau 2 of niveau 2+ inlogmiddel omzetten naar niveau 3
  • de vergoeding is voor maximaal 1 eHerkenningsmiddel per jaar
  • Je vraagt compensatie voor kosten die je hebt gemaakt op of na 1 januari 2020
  • Je doet zelf aangifte, je krijgt geen vergoeding als je een intermediair (derde partij) hebt gemachtigd om jouw aangifte te doen
  • Je gebruikt eHerkenning alleen voor je belastingaangifte en niet om andere zaken te regelen, bijvoorbeeld een aanvraag bij de Provincie of het UWV

https://ondernemersplein.kvk.nl/compensatieregeling-kosten-eherkenning/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=op_nederland&utm_campaign=organic_subsidiesregelingen