Corona-virus en personeel

Als er door het coronavirus tijdelijk te weinig werk in je bedrijf is, kunnen je werknemers mogelijk een WW-uitkering wegens werktijdverkorting krijgen. Het coronavirus valt namelijk niet onder het normale ondernemersrisico. Hiervoor vraag je eerst een vergunning voor werktijdverkorting aan.

Hoe vraag je een vergunning aan?
Je vraagt een vergunning voor werktijdverkorting aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze vergunning geldt maximaal 6 weken. Verbetert de situatie binnen 6 weken? Dan kunnen je werknemers weer gewoon aan het werk. Als er nog geen verbetering is, kun je verlenging van de vergunning aanvragen bij het ministerie van SZW.

Als je de vergunning voor werktijdverkorting van het ministerie van SZW hebt ontvangen, geef je dit direct door aan UWV. Hiervoor gebruik je het formulier Melding werktijdverkorting.

Geen werktijdverkorting voor oproepkrachten en uitzendkrachten
Je kunt werktijdverkorting aanvragen voor werknemers waarvoor je een loondoorbetalingsplicht hebt. Voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten kun je geen werktijdverkorting aanvragen.