Coronavirus: bijzonder uitstel van betaling van belasting

Je kunt aan de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden. Je kunt dat online of schriftelijk doen. Dit versoepelde uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 1 oktober 2020.


Let op!
Doe aangifte en wacht tot je een (naheffings)aanslag hebt ontvangen. Pas dan kun je bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Je hoeft dus geen bezwaar te maken tegen de (naheffings)aanslag.


Voor welke belastingen?

Je kunt bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor alle aanslagen:
– inkomstenbelasting,
– Zorgverzekeringswet,
– vennootschapsbelasting,
– loonheffingen,
– omzetbelasting (btw),
– assurantiebelasting,
– kansspelbelasting,
– verhuurderheffing,
– milieubelastingen (opslag duurzame energie, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater),
– accijnzen (bier, wijn, tussenproducten, overige alcoholhoudende producten, minerale oliën en tabaksproducten) en
– verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.


Hoe vraag je voor 3 maanden uitstel aan?

Voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw) vraag je in 1 keer tegelijk uitstel van betaling aan. Je hoeft niet te wachten tot je voor alle 5 een aanslag hebt ontvangen, 1 aanslag is voldoende. Heb je niet voor alle 5 genoemde aanslagen uitstel nodig, dan kun je de overige aanslagen wel gewoon betalen.


Online of schriftelijk uitstel aanvragen

Je kunt snel en gemakkelijk bijzonder uitstel van betaling vragen met een online formulier

Kun je je verzoek niet online indienen, dan kun je ook schriftelijk bijzonder uitstel van betaling aanvragen.


Wat gebeurt er nadat het verzoek is ontvangen?

De Belastingdienst verwerkt het verzoek zo snel mogelijk. Vanaf het moment van je verzoek mag je de betaling van de belastingaanslagen waarvoor je uitstel hebt aangevraagd 3 maanden uitstellen. Dit geldt ook voor alle nieuwe aanslagen voor de belastingen waarvoor je uitstel hebt aangevraagd en die binnen deze termijn van 3 maanden ontstaan.


Betaalverzuimboetes

Voldoet je aan de volgende voorwaarden?

  • Je hebt bijzonder uitstel van betaling aangevraagd en gekregen voor een naheffingsaanslag met een betaalverzuimboete omdat je je aangifte niet hebt betaald.
  • Het gaat om een boete voor de periode waarin het versoepelde uitstelbeleid geldt. Concreet: een boete voor het tijdvak februari 2020 of later.

Dan wordt de boete vernietigd. Je hoeft de boete niet te betalen. En je hoeft er ook geen bezwaar tegen te maken.


Meer info:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen