Coronavirus: verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie

Het kabinet trekt de komende drie maanden nog eens 13 miljard euro uit voor steun aan ondernemers die in financiële problemen komen door de coronacrisis, Het huidige noodpakket loopt af op 1 juni maar het wordt nu met drie maanden verlengd. Doel is het zoveel mogelijk behouden van banen.

 

NOW-regeling
Werkgevers die een beroep doen op de verlengde NOW-regeling krijgen net als nu geen subsidie als ze werknemers ontslaan, maar de boete van 50 procent verdwijnt als het gaat om ontslag om bedrijfseconomische redenen. Rond de ontslagboete was veel te doen. Vakbonden hebben zich fel tegen het schrappen van de boete gekeerd.

Partnertoets
De voorwaarden voor zzp-ers die aanspraak willen maken op een uitkering ter hoogte van het sociaal minimum worden strenger. Daarvoor wordt een zogenoemde partnertoets ingevoerd. Zzp’ers die kunnen terugvallen op het inkomen van hun partner kunnen vanaf volgende maand geen financiële ‘coronasteun’ meer krijgen.

Compensatie vaste lasten, uitstel belasting
MKB’ers in onder meer de horeca, recreatie en theaters die getroffen zijn door de crisis krijgen een compensatie voor hun vaste lasten die kan oplopen tot 20.000 euro. De hoogte van de compensatie is afhankelijk van het omzetverlies. Allerlei kredietregelingen voor kleine en middelgrote bedrijven lopen door.

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, wordt verlengd tot 1 september. Verzuimboetes voor niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De rente wordt verlaagd.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/nieuws/2020/05/20/coronavirus-verlenging-en-uitbreiding-noodpakket-banen-en-economie