Heeft het coronavirus financiële gevolgen voor jouw onderneming ?

Er zijn verschillende maatregelen beschikbaar om je financieel te ondersteunen:

1    Wet bijzondere bijstand zelfstandigen (Wet Bbz)
Als je als zelfstandig ondernemer tijdelijk weinig inkomen hebt, dan is het mogelijk om een Bbz-uitkering aan te vragen.

De aanvraag gaat via de gemeente.

2   Werktijdverkorting
Als je tijdelijk geen werk hebt voor (een deel) van het personeel door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen, dan kun je een beroep doen op de werktijdverkorting.

Bedrijven die recht hebben op de regeling kunnen personeel minder uren laten werken. De staat keert voor de niet-gewerkte uren WW uit aan de werkgever.

Aanvragen kan via het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid

3   Uitstel betaling belasting
Om niet in geldproblemen te komen geeft de Belastingdienst de mogelijkheid om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen. Dit geldt voor de inkomstenbelasting, omzetbelasting, loonheffingen en vennootschapsbelasting.

De aanvraag moet wel schriftelijk gemotiveerd worden. Laat dit door je adviseur doen.

4   Borgstelling MKB-kredieten
Vanaf 16 maart zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Met de maatregelen kunnen mkb-bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken. De overheid wil zo voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen.

De aanvraag kan via je eigen bank lopen.