Kabinet komt met nieuw steunpakket (3.0) coronacrisis

De regering komt met een 3e ronde steunregelingen voor bedrijven. Dat heeft premier Mark Rutte op vrijdag 28 augustus bekendgemaakt in een persconferentie. Het 2e steunpakket loopt af op 1 oktober. Het 3e steunpakket met nieuwe, strengere voorwaarden gaat dan in.

In het kort:

 • Het 3e steunpakket gaat in op 1 oktober en loopt door tot juli 2021.
 • Loonkostensteun (NOW) wordt in stappen verlaagd, van maximaal 90% naar 60% van de loonsom. Grens omzetverlies gaat van 20% naar 30%. Minder bedrijven komen in aanmerking.
 • Tozo-regeling voor zelfstandig ondernemers krijgt vermogenstoets.
 • TVL-regeling voor getroffen mkb’ers wordt verlengd met nieuwe voorwaarden.


Now-regeling voor loonkosten verlengd

Heb je personeel en heeft jouw bedrijf omzetverlies door de coronacrisis? De regering verlengt de Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Je kunt voor de maanden oktober 2020 tot en met juni 2021 nog tegemoetkoming aanvragen voor de loonkosten van je personeel.

De nieuwe voorwaarden voor de NOW zijn:

 • Vanaf 1 januari 2021 moet je minstens 30% omzetverlies hebben. Voor de maanden oktober tot en met december 2020 is dit percentage 20%.
 • Je moet elke 3 maanden een nieuwe aanvraag doen voor de NOW 3: vanaf 1 oktober, vanaf 1 januari en/of vanaf 1 april 2021.
 • De tegemoetkoming in de loonkosten wordt per 3 maanden verlaagd: van maximaal 80% in de eerste 3 maanden (oktober t/m december 2020), naar maximaal 70% en maximaal 60% in de maanden daarna.
 • Je kunt de loonsom per periode laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat u minder tegemoetkoming krijgt.
 • Als je personeel ontslaat vanwege economische redenen, krijg je geen verlaging meer van de NOW-compensatie die u ontvangt.

Lees meer over de nieuwe voorwaarden van de NOW 3.

Je kunt de NOW 2 voor de maanden juni, juli, augustus en september nog tot en met 31 augustus 2020 bij UWV aanvragen. Je kunt de NOW 3 voor de maanden oktober 2020 tot en met juni 2021 naar verwachting vanaf 16 november 2020 aanvragen.


Bijstand voor ondernemers (Tozo 3) krijgt vermogenstoets

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt verlengd tot eind juni 2021. De vervolgregeling heet Tozo 3 en heeft een aantal andere voorwaarden.

Vermogenstoets

Het belangrijkste verschil met de Tozo 2 is dat je vermogen wel meetelt in de beoordeling van je aanvraag. Deze vermogenstoets komt boven op de partnerinkomenstoets van de Tozo 2. De vermogenstoets houdt in dat als je meer dan € 46.520 aan geldmiddelen hebt, je geen Tozo 3 krijgt. Geldmiddelen zijn onder andere contant geld, geld op de bank, aandelen en obligaties. Ander vermogen, zoals een eigen woning, bedrijfspand, machines en voorraden, telt niet mee.

Verder kijken op de arbeidsmarkt

Als je voor lange tijd afhankelijk bent van de Tozo gaat de gemeente waar je woont je helpen bij het vinden van nieuw of ander werk. Vanaf 1 januari 2021 gaat de gemeente samen met je kijken welke ondersteuning je nodig heeft. Bijvoorbeeld omscholing en coaching.

Lees meer over de nieuwe voorwaarden van de Tozo 3.


Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Ben je mkb’er en heb je omzet verloren door de coronacrisis? Dan kun je ook na september Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. De TVL-regeling is verlengd tot en met juni 2021, met nieuwe voorwaarden:

 • Je hebt meer dan 30% omzetverlies, na 1 januari 2021 wordt deze grens voor omzetverlies in stappen verhoogd.
 • Je vraagt de nieuwe TVL steeds per 3 maanden aan.
 • Je hebt minimaal € 4.000 vaste lasten per 3 maanden.
 • Het maximale bedrag dat je aan subsidie kunt ontvangen gaat omhoog van € 50.000 naar € 90.000.

Lees meer over de nieuwe voorwaarden van de TVL.

Je kunt nog tot en met 30 oktober 2020 TVL aanvragen voor de maanden juni tot en met september 2020. Vanaf 1 oktober kun je voor de eerstvolgende drie maanden TVL aanvragen.


Uitstel van betaling belastingdienst
Als je je belastingen of aflossingen even niet kunt betalen, kun je makkelijker uitstel vragen bij de Belastingdienst of bij je bank. Je kunt bijzonder uitstel van betaling krijgen tot 1 januari 2021. Je kunt dit aanvragen tot 1 oktober. Lees meer over uitstel betaling belastingen en aflossingen.

Meer info zie onderstaand link
https://ondernemersplein.kvk.nl/coronavirus-wegwijzer-voor-ondernemers/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=op_nederland&utm_campaign=organic_coronavirusondernemerschap