Leden FNV stemmen in met flexakkoord van SER

Het FNV-ledenparlement heeft met ruime meerderheid ingestemd met de voorstellen van de Sociaal-Economische Raad (SER) om de arbeidsmarkt in Nederland te hervormen. Andere werkgeversorganisaties en vakbonden stemden eerder deze week al in met de hervormingsplannen.

“We hebben vanavond een goede en inhoudelijke discussie gevoerd over de inhoud van het advies, wat uiteindelijk heeft geleid tot instemming. Maar nu moeten woorden worden omgezet in daden. Dat moeten we wat ons betreft per direct terugzien aan de cao-tafels”, laat FNV-voorzitter Tuur Elzinga weten.

In het advies over de hervorming van de arbeidsmarkt wordt een reeks aan veranderingen opgenoemd. Zo moet het nulurencontract verdwijnen en mogen uitzendkrachten beperkter worden ingezet in drukke periodes en bij ziekte. Een vast contract moet daarmee de norm worden. Ook moeten zzp’ers een minimumtarief gaan verdienen, omdat zij anders als werknemer worden gezien.

De voorstellen om te hervormen zijn aan verschillende achterbannen voorgelegd. Als zij volledig instemmen, wordt vrijdag het SER-advies over de arbeidsmarkthervorming vastgesteld in de raadsvergadering van de SER.

https://www.google.nl/amp/s/amp.nos.nl/artikel/2385392-leden-fnv-stemmen-in-met-flexakkoord-van-ser.html