Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen (loonbelastingverklaring)

Als werkgever moet je loonheffingen inhouden op het loon van je werknemer. De werknemer kan zelf aangeven of de loonheffingskorting toegepast moet worden.

De loonheffingskorting is een soort korting van de belastingdienst. De werknemer hoeft dan minder loonheffingen af te dragen.

De loonheffingskorting mag maar bij 1 werkgever toegepast worden. Als de werknemer meerdere werkgevers heeft, dan is aan te raden om de loonheffingskorting toe te passen bij de werkgever waar de werknemer het hoogste inkomen heeft.

Ben jij de werkgever waar de werknemer het hoogst inkomen heeft ?     –>    loonheffingskorting op “ja” zetten 


Wanneer een Loonbelastingverklaring invullen ?

Uiterlijk één dag voor de eerste werkdag van de werknemer moet je over de benodigde informatie beschikken.


Geldig identiteitsbewijs

De werknemer moet tegelijk met de loonbelastingverklaring een kopie van een geldig identiteitsbewijs bij de werkgever inleveren. De werkgever is verplicht de identiteit van de werknemer vast te stellen.

Een geldig identiteitsbewijs is:
– paspoort
– ID kaart
– Vreemdelingendocument

Op een rijbewijs en op een verklaring van de Belastingdienst met sofinummer of burgerservicenummer staat geen nationaliteit vermeld. Daarom zijn dit geen geldige identiteitsbewijzen voor de verificatieplicht.


Hoe vul je de loonbelastingverklaring in:

  • Bij vraag 1 moet de werknemer zijn persoonlijke gegevens invullen:
    naam, adres en woonplaats, geboortedatum, BSN-nummer en telefoonnummer.
  • Bij vraag 2 moet de werknemer aangeven of de loonheffingskorting wel of niet toegepast moet worden. En zo ja, vanaf welke datum.
  • Bij vraag 3 moet de werknemer het formulier voorzien van de datum en zijn handtekening.

 

Downloaden:

Model Loonbelastingverklaring