Personeel ontslaan

Ben je van plan om een werknemer te ontslaan of de arbeidsovereenkomst niet te willen verlengen ? Dan moet je een transitievergoeding betalen aan je werknemer. Je hoeft geen transitievergoeding te betalen als je werknemer het eens is met ontslag (ontslag met wederzijds goedvinden).

Corona
Veel ondernemers hebben het moeilijk door corona. De winkel moet een lange tijd dicht. Opdrachten en werkzaamheden vallen weg. Zij overwegen om de werknemers te ontslaan. Je moet dan als werkgever wel een transitievergoeding betalen.

Wanneer moet je een transitievergoeding betalen
Je betaalt transitievergoeding aan je werknemer als je:

 • een werknemer ontslaat
 • het (tijdelijke) contract niet verlengt van een werknemer
 • ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nalatig bent geweest (bijvoorbeeld het discrimineren van een werknemer). Je medewerker neemt hierdoor ontslag
 • een werknemer ontslaat die langer dan 2 jaar ziek is

Wanneer hoef je geen transitievergoeding te betalen

 • Je gaat uit elkaar met wederzijds goedvinden.
 • Je ontslaat uw werknemer omdat hij ernstig verwijtbaar handelde of nalatig was.
 • Je ontslaat je werknemer die nog geen 18 jaar is en gemiddeld maximaal 12 uur per week werkte.
 • Je bedrijf gaat failliet, je hebt een surseance van betaling aangevraagd of je zit in de schuldsanering.
 • Je werknemer heeft de AOW-leeftijd of een andere pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
 • In uw cao is een andere voorziening afgesproken in plaats van de transitievergoeding. Dit kan alleen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen.
 • Jij en je medewerker sluiten een nieuw tijdelijk contract terwijl het oude nog loopt.

Hoe hoog is de transitievergoeding
De hoogte van de transitievergoeding hangt af van het maandsalaris en het aantal jaren dat je medewerker voor je heeft gewerkt. Je betaalt transitievergoeding over de hele contractperiode, vanaf de eerste dag.

Bereken hoe hoog deze is:
https://rekenhulptransitievergoeding.nl/