Prinsjesdag 2022

Prinsjesdag 2022: de belangrijkste maatregelen op een rij

ONL zette op een rij wat de belangrijkste punten voor ondernemers zijn uit de Miljoennota die op Prinsjesdag naar buiten kwam.

Kilometervergoeding

 • Het kabinet wil vanaf 1 januari 2023 de belastingvrije kilometervergoeding voor reiskosten verhogen van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. En per 1 januari 2024 naar € 0,22 per kilometer.

Arbeidskorting

 • Het kabinet wil de arbeidskorting vanaf 1 januari 2023 jaarlijks verhogen. Deze verhoging is voordelig voor werknemers en ondernemers met een arbeidsinkomen tot € 115.000. De arbeidskorting verlaagt de inkomstenbelasting voor mensen die werken.

Inkomstenbelasting

 • Het kabinet wil in 2023 de belasting op een inkomen uit werk (box1) tot € 73.071 verlagen van 37,07% naar 36,93%.

Twee belastingschijven box 2

 • Het kabinet wil 2 belastingschijven introduceren in box 2 van de belastingen. In box 2 betalen aandeelhouders in een binnen- of buitenlandse onderneming belasting over de winst op hun aandelen (dividend). Het gaat om een basistarief van 24,5% voor de eerste € 67.000 en 31% voor het bedrag boven € 67.000.

Verhoging minimumloon

 • Verhoging van het minimumloon met 10%

Afschaffing doelmatigheidsmarge

 • Het kabinet schaft per 2023 de doelmatigheidsmarge af. De doelmatigheidsmarge is het percentage waarmee de directeur-grootaandeelhouder (dga) zijn salaris mag verminderen ten opzichte van het salaris van iemand met het meest vergelijkbare dienstverband.

Vennootschapsbelasting

 • Het kabinet wil de grens voor het lage tarief in de vennootschapsbelasting (vpb) verlagen van € 395.000 winst naar € 200.000. Het lage tarief van 15% gaat omhoog naar 19%. Bedrijven met een winst vanaf € 200.000 betalen vanaf 1 januari 2023 het hoge tarief. Dat tarief gaat omhoog van 25% naar 25,8%.

Zelfstandigenaftrek

 • Zelfstandigenaftrek versneld omlaag: In het coalitieakkoord is afgesproken om de zelfstandigenaftrek vanaf 2023 verder terug te brengen tot € 1.200 in 2030. Bij het versneld afbouwen wordt de zelfstandigenaftrek al in 2026 teruggebracht tot € 1.200 en in 2027 verder verlaagd naar € 900.

Ondernemersvrijstelling en mrb omhoog

 • Het kabinet stelt voor om de vrijstelling voor een bestelauto van de ondernemer (ondernemersvrijstelling) vanaf 1 januari 2025 af te schaffen. Het tarief van de
  motorrijtuigenbelasting (mrb) voor bestelauto’s van ondernemers gaat omhoog. In 2025 is de verhoging van de mrb 15%. In 2026 gaat het om een verdere verhoging met 6,96%. Hoeveel een ondernemer aan belasting betaalt hangt af van het type bestelauto.

Afschaffing oudedagsreserve

 • Vanaf 1 januari 2023 kan de oudedagsreserve niet meer (verder) worden opgebouwd.

Heffingsvrij vermogen box 3 verhoogd

 • In box 3 wordt het heffingsvrij vermogen verhoogd naar 57.000 euro. Bij een groter vermogen dient er meer belasting betaald te worden. Het tarief van die belasting wordt jaarlijks verhoogd tot 34 procent in 2025.

Arbeidsongeschiktheidsfonds

 • Lagere premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) voor kleine werkgevers.

Werkkostenregeling

 • Hoger budget voor de Werkkostenregeling (WKR): de vrije ruimte in de WKR te verruimen van 1,7% tot een loonsom van € 400.000 naar 1,92% tot een loonsom van € 400.000.

Fiscale stimulans investeringen

 • Investeringen fiscaal stimuleren, zoals de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de energie- investeringsaftrek (EIA). De EIA gaat met € 100 miljoen per jaar omhoog. De MIA gaat met € 50 miljoen per jaar omhoog.

Energiebelasting

 • De energiebelasting gaat omlaag.

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

 • Eind dit jaar of begin volgend jaar komt het kabinet met een reactie op BOR-evaluatie van het Centraal Planbureau.

Belasting alcoholvrije dranken omhoog

 • Het kabinet wil de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken per 1 januari 2023 en wederom op 1 januari 2024 verhogen. Per 1 januari 2023 gaat het tarief van frisdrank en inclusief bieren met een alcoholpromillage 0,5 procent alcohol omhoog met 20 eurocent per liter.

Belasting brandstof

 • De tijdelijke belastingverlaging op brandstof wordt verlengd tot 30 juni 2023.

Onderzoek energiecompensatie

 • Het kabinet doet onderzoek naar een specifieke subsidieregeling voor compensatie van energiekosten voor het energie-intensieve mkb. Besparing en verduurzaming blijven een belangrijk uitgangspunt.