Prinsjesdag Belastingplan 2021

Hieronder een selectie van de belangrijkste maatregelen uit het pakket Belastingplan 2021

Box 3 heffingvrij vermogen

Vanaf 2021 gaat het heffingvrij vermogen in box 3 omhoog naar € 50.000 of € 100.000 met fiscaal partner.

2020   € 30.846 (met fiscaal partner € 61.692)
2021   € 50.000 (met fiscaal partner € 100.000)

Boven € 50.000 gelden de volgende schijven om belasting te berekenen:

1. Schijf 1:  € 50.000 tot  € 100.000
2. Schijf 2: € 100.000 tot 1.000.000
3. Schijf 3: vanaf € 1.000.000

Vermogensmix
De Belastingdienst blijft rekenen met een vast vermogensmix per schijf. Daarbij gaan zij ervan uit dat spaarders een deel van hun vermogen sparen en een deel beleggen. De vermogensmix blijft hetzelfde in 2021.

1. Schijf 1: spaargeld 67% en beleggingen 33%
2. Schijf 2: spaargeld 21% en beleggingen 79%
3. Schijf 3: beleggingen 100%

Percentages opbrengst uit vermogen
Vanaf 2021 wordt er 0,03% belasting berekend over het spaargedeelte. Over het beleggingsdeel wordt 5.69% belasting berekend.

Het tarief van box 3 belasting
Het tarief gaat omhoog naar 31% (2020: 30%)

Vrijstelling overdrachtsbelasting

Starters van 18 tot 35 jaar betalen geen overdrachtsbelasting bij aankoop van hun eerste woning. Dat scheelt 2% van de aankoopprijs. Kopers vanaf 35 jaar gaan 2% betalen en beleggers 8%.

Basistarief inkomstenbelasting 2021

Het basistarief in de inkomstenbelasting daalt in 2021 van 37,35% naar 37,10%. Dit tarief geldt voor inkomens tot € 68.507.

Zelfstandigenaftrek

Vanaf 2021 gaat de zelfstandigenaftrek in zeven stappen verder omlaag naar € 3.240 in 2036.

Eén stap van € 390 en acht stappen van € 110.

2020: € 7.030
2021: € 6.670

Vennootschapsbelasting

Het lage vennootschapsbelasting wordt verlaagd van 16,5% naar 15% in 2021.

Vanaf 2021 geldt het lage tarief voor winsten tot € 245.000 ipv € 200.000. In 2022 zal deze grens verhoogd worden naar € 395.000.

Het hoge vennootschapsbelasting wordt niet verlaagd en blijft 25%.

Investeringskorting voor bedrijven (BIK)

Een nieuwe tijdelijke investeringskorting (de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) zorgt ervoor dat bedrijven in deze roerige tijden blijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines. Bedrijven kunnen deze kosten verrekenen met hun loonheffing.

Details van deze regeling worden nog uitgewerkt.

Verhoging van het tarief van de innovatiebox

Als bedrijven winst maken met bepaalde vernieuwende activiteiten, hoeven zij over deze winst minder vennootschapsbelasting te betalen door toepassing van de innovatiebox. Het effectieve tarief van deze innovatiebox is nu 7%. Vanaf 1 januari 2021 stijgt dit tarief naar 9%.

Belastingheffing voor multinationals

Het kabinet wil multinationals eerlijker belasten met oog voor het vestigingsklimaat. Nu kan het gebeuren dat bedrijven die in Nederland winst maken hier geen belasting betalen dankzij verrekening van verliezen of van bepaalde aftrekposten. Daarom neemt het kabinet 2 maatregelen, met een jaarlijkse extra belastingopbrengst van meer dan € 700 miljoen.
1. Beperken van het verrekenen van verliezen
2. Aanpak informeel kapitaalstructuren

(Om)scholing toegankelijker vanaf 2021

Werknemers kunnen van hun werkgever scholing krijgen die is vrijgesteld van loonheffing. Vanaf 2021 geldt dit ook voor ex-werknemers. De werkgever betaalt geen loonheffingen over de scholingskosten. Zo wil het kabinet (om)scholing toegankelijker maken.

Twee manieren om scholingskosten onbelast te vergoeden:
1. De werkgever betaalt de scholingskosten als onderdeel van sociaal plan
2. Is erna het dienstverband een deel scholingsbudget over? Dan mag de ex-werknemer dit na zijn dienstverband nog gebruiken

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan