Subsidie Vaste Lasten voor onder andere Nachtsluiting (VLN)

Half november gaat waarschijnlijk het loket open voor onder de Subsidie Vaste Lasten voor onder andere Nachtsluiting.

Een paar belangrijke voorwaarden op een rij:
-Een onderneming of groep verbonden ondernemingen verwacht minimaal 50% of meer omzetverlies in het vierde kwartaal (Q4 2021).
-De verwachte omzet in het vierde kwartaal (Q4 2021) wordt vergeleken met het vierde kwartaal van 2019 (Q4 2019) of met het eerste kwartaal van 2020 (Q1 2020). De ondernemer kan een van deze referentiekwartalen kiezen.
-Het subsidiepercentage van de VLN stijgt mee met het omzetverlies.
-Een onderneming of groep verbonden ondernemingen heeft in het tweede en derde kwartaal van 2021 (Q2 en Q3) TVL aangevraagd en toegekend gekregen. Is dat niet het geval, dan kan de onderneming of groep verbonden ondernemingen geen aanspraak maken op de VLN.
-Het maximale subsidiebedrag voor dit kwartaal is € 250.000.

De gehele regeling met alle voorwaarden is hier te lezen:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/subsidie-vaste-lasten-nachtsluiting-horeca-vln