TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld om een terugval in je inkomsten op te vangen, als gevolg van het coronavirus. Heb je recht op een andere financiële regeling of uitkering? Vraag eerst deze aan. Kom je hiervoor niet in aanmerking? Of heb je met deze regeling erbij nog te weinig inkomen voor je woonlasten.? Dan kun je recht hebben op de TONK-uitkering.
De ondersteuning geldt van 1 januari tot 30 juni 2021. Gemeentes voeren de regeling uit en kunnen ervoor kiezen om TONK met terugwerkende kracht toe te kennen. Zij kunnen zelf beleidsregels voor TONK opstellen op basis van de participatiewet. Naar verwachting gaan de TONK-loketten op 1 maart open.

Wat is TONK?

TONK is een vergoeding voor noodzakelijke kosten zoals woonlasten en hoef je niet terug te betalen. Woonlasten zijn huur, aflossing hypotheek, hypotheekrente en kosten voor nutsvoorzieningen, gas, water, licht. De tegemoetkoming kan ook in de vorm van een lening worden verstrekt. TONK is geen inkomensondersteuning. De hoogte van TONK uitkering hangt af van je situatie. De gemeente kijkt onder andere naar de hoogte van je (woon)kosten, je inkomen op dit moment en welk deel van de kosten je nog zelf kunt betalen.

Voor wie is de regeling bedoeld?

De tegemoetkoming is bedoeld voor huishoudens:

  • die als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen,
  • die daardoor noodzakelijke kosten zoals woonlasten niet meer kunnen betalen,
  • waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende uitkomst bieden.

Belangrijkste voorwaarden

Gemeentes controleren of een huishouden onvoldoende draagkracht heeft:

  • Vaste lasten kunnen niet meer uit het gezinsinkomen en het beschikbare privévermogen betaald worden.
  • Bij vermogen wordt alleen gekeken naar het direct beschikbaar privévermogen en niet naar vermogen uit onderneming. Direct beschikbaar privévermogen is: contant geld, geld op betaal- en spaarrekeningen, cryptovaluta (zoals bitcoins), de waarde van effecten (beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot).
  • Gemeenten mogen een vermogensgrens vast stellen. Dit kan per gemeente verschillen.
  • TONK is bedoeld voor mensen ouder dan 18 jaar.

Aanvragen

Je kunt naar verwachting vanaf 1 maart 2021 TONK aanvragen bij je woongemeente. De uiterste aanvraagdatum is 30 juli 2021.

https://www.kvk.nl/corona/tonk-tijdelijke-ondersteuning-noodzakelijke-kosten/?utm_campaign=5dd54b4f2f983a00017a1eb4&utm_content=602245ac2cbe4500013ce27b&utm_medium=smarpshare&utm_source=linkedin