Wet arbeidsmarkt in balans (WAB): wat er verandert vanaf 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 treedt  de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. De regering wil de kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken. Daarom krijgen oproepkrachten en payrollmedewerkers meer zekerheid. Het wordt voor werkgevers aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

1- Oproepkrachten
Vanaf 1 januari 2020 moet je als werkgever minimaal vier dagen van tevoren aangeven dat de oproepkracht moet komen werken.

Na 12 maanden moet je de oproepkracht een overeenkomst met een vast aantal uren aanbieden (minimaal het gemiddeld aantal uren van de afgelopen 12 maanden).

 

2- Ketenregeling
In een periode van 3 jaar mag je maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd afsluiten. Daarna ontstaat automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Als er tussen twee tijdelijke contracten meer dan zes maanden zit dan begint de telling uit de ketenregeling opnieuw.

 

3- Payrollmedewerkers
Payrollmedewerkers hebben voortaan recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij je in dienst zijn.

Als payroller heb je recht op exact dezelfde primaire én secundaire voorwaarden, inclusief recht op een goed pensioen.

 

4- Cumulatiegrond: extra ontslaggrond in de wet
De voorwaarden om werknemers te ontslaan worden minder streng.

Nu wordt het mogelijk om meerdere ontslaggronden bij de rechter aan te dragen.

 

5- Transitievergoeding
De transitievergoeding is een vergoeding waar iedere werknemer recht op heeft wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt.

Vanaf 1 januari 2020 heeft iedere werknemer vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding

Dit betekent dat de werknemer bijvoorbeeld ook recht heeft op een transitievergoeding als zijn contract al tijdens de proeftijd wordt beëindigd.

De transitievergoeding bedraagt een derde van de maandsalaris per kalenderjaar of een evenredig deel  dat de arbeidsovereenkomst korter dan wel langer heeft geduurd.

 

6- Lagere WW-premie bij vaste arbeidsovereenkomst
Er komt één landelijke WW-premieregeling voor alle werkgevers.

Voor werknemers met een vast contact gaan werkgevers een lagere WW-premie betalen.

 

Heb je vragen of wil je graag advies?
Het bovenstaande betreft algemene informatie. Heb je vragen over jouw specifieke situatie, dan kun je altijd contact met ons nemen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/plannen-kabinet-voor-meer-balans-tussen-vast-werk-en-flexwerk